A személyes adatok védelmének feltételei

Főoldal A személyes adatok védelmének feltételei

Bevezetés

Köszönjük, hogy igénybe vette a Lunzo.hu bevásárló galéria szolgáltatásait. Szolgáltatásaink részeként olyan árukat kínálunk Önnek Európa és Ázsia minden tájáról, amelyeket máshol nem talál meg könnyen.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a bevásárló galériánkban megrendelt áruk kiszállítását, az Ön személyes adatait be kell gyűjtenünk és fel kell dolgoznunk a megrendelések feldolgozása érdekében. Annak érdekében, hogy hatékonyan tájékoztathassuk Önt a katalógusunkban szereplő új termékekről, az Ön hozzájárulásával egyéb személyes adatait is feldolgozzuk. Ugyanakkor azonban az Ön magánéletének védelme és személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, és ez mindig is így lesz.

E dokumentum célja, hogy átlátható módon elmagyarázza, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, valamint ismertesse az Ön számára az adatvédelmi jogaihoz kapcsolódóan rendelkezésre álló ellenőrzési lehetőségeket.

ADMINISZTRÁTOR

A "Lunzo" és más nyelvi változatok a jelen általános szerződési feltételekben a személyes adatok kezelőjének nevezik, aki egyben a Lunzo.hu internetes bevásárló galéria üzemeltetője, a LUNZO s.r.o., székhelye: Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 066 67 678.

GDPR

Az Adatvédelmi szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR") alapján kerül kiadásra.

A Lunzo kijelenti, hogy betartja a GDPR szerinti valamennyi adatvédelmi szabályt. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alatt elsősorban a GDPR-t és a cseh jogrendszer részét képező jogszabályokat kell érteni, beleértve a vonatkozó nemzetközi szerződéseket és a személyes adatok védelmére vonatkozó európai uniós jogszabályokat.

Adatvédelmi és érzékeny adatokért felelős tisztviselő

A Lunzo nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel a GDPR értelmében ilyen kötelezettség nem merült fel.

Nem kezelünk érzékeny személyes adatokat (a személyes adatok különleges kategóriái) vagy hitelkártyaszámokat.

 

A tevékenység tárgya Lunzo

A Lunzo egy olyan vállalat, amely ügyfelei számára az uniós és nem uniós, főként kínai beszállítóktól származó áruk szállításának közvetítését kínálja.

A kínált szolgáltatások köre idővel változhat. Abban az esetben, ha változás történik, és az újonnan nyújtott szolgáltatások lényeges hatással vannak a jelen Adatvédelmi Feltételekre, a Lunzo frissíti a jelen Feltételeket (lásd az Adatvédelmi Feltételek módosítását alább).

 

Hogyan, milyen célból és mennyi ideig gyűjtünk személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait a következőkkel kapcsolatban dolgozzuk fel:

 1. egy ügyfélfiók létrehozásával. Bejelentkezhet fiókjába az e-mail címével és jelszavával történő regisztrációval, vagy bejelentkezhet Google-fiókjával. A regisztrációval kapcsolatban megadott személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése és a szerződés megkötését megelőzően hozott intézkedések végrehajtása;
 2. hírlevél küldésével. Hacsak Ön a megfelelő gomb segítségével nem tiltotta le a hírlevél küldését (opt-out elv), vagy nem járult hozzá a hírlevélhez a fiókján belül (opt-in elv), akkor küldhetünk Önnek információkat hírekről, promóciókról és kedvezményes kuponokról. A jövőben bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetben található linken keresztül (email/
 3. megrendelés feldolgozása (küldés és fizetés). Mivel Ön érdeklődik a felkínált áruk iránt, az Ön adatait az adásvételi szerződés teljesítése céljából fogjuk feldolgozni;
 4. kérdés/kérés elküldésével az e-mail címünkre vagy a helpdesken keresztül;
 5. vásárlói értékelés benyújtásával;
 6. panaszok kezelése;
 7. hívja a forródrótot;
 8. a weboldalunk meglátogatásával és használatával.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az Ön személyes adatait a következő mértékben dolgozzuk fel:

 1. e-mail cím, jelszó, Google ID (Google-fiókkal történő bejelentkezés esetén) az ügyfélfiók létrehozásához;
 2. e-mail cím, IP-cím, a hírlevélbe való be- és kijelentkezés naplózása;
 3. név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, számlázási/szállítási cím (utca és házszám, város, irányítószám, ország) és bankszámlaszám, beleértve az árra és a kiválasztott árura vonatkozó információkat a megrendelés feldolgozásához;
 4. e-mailben, beleértve a megadott információkat, hogy foglalkozhassunk az Ön kérésével/kérésével:
 5. név, vezetéknév, e-mail cím, a hozzászólás szövege (értékelés) a szolgáltatásaink/áruink ügyfélértékeléséhez:
 6. név, vezetéknév, cím és bankszámlaszám a panaszkezeléshez;
 7. megrendelés számát, a hívás dátumát és időpontját, valamint a hívás legfontosabb információinak átiratát, vagy bármely más információt, amelyet a hívás során megad, hogy az Ön megkeresését/kérését az Ön megelégedésére tudjuk kezelni;
 8. sütik a weboldalunk meglátogatásához és használatához, vagy remarketinghez, ha Ön beleegyezett a sütik használatába (további részletekért lásd az itt elérhető sütikre vonatkozó szabályzatunkat).

 

Miért gyűjtünk személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 1. a vásárlások megkönnyítése/megkönnyítése az Ön ügyfélszámláján keresztül;
 2. érdekes ajánlatok küldése;
 3. a megrendelések feldolgozása (küldés és fizetés), valamint számviteli és adózási okokból;
 4. a megkeresés/kérés kezelése;
 5. a szolgáltatások/árucikkek ügyfélértékelései (véleményekben, termékmegbeszélésekben megadott adatok);
 6. a panasz kezelése;
 7. a forródróton keresztül közölt kérdések/kérések kezelése;
 8. weboldalunk testreszabása/működtetése (további részletekért lásd az itt elérhető cookie-irányelvünket).

 

Az Ön jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban

 1. Hozzáférési jog - bármikor kapcsolatba léphet velünk, hogy elmondja, milyen adatokat dolgozunk fel Önről;
 2. Helyesbítéshez való jog - kérheti tőlünk személyes adatainak módosítását vagy frissítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
 3. Törléshez való jog - bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését. Amennyiben Ön törlést kér, töröljük személyes adatait, ha (i) azokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták, (ii) a feldolgozás jogellenes, (iii) Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincsenek nyomós jogos indokai, vagy (iv) a feldolgozást nem írja elő törvény;
 4. Korlátozáshoz való jog - ha Ön az adatkezelés korlátozását kéri, akkor az Ön személyes adatait elérhetetlenné tesszük, ideiglenesen töröljük vagy tároljuk, vagy más, a gyakorolt jog megfelelő gyakorlásához szükséges adatkezelési műveleteket végzünk;
 5. Tiltakozáshoz való jog - a jogos érdekek védelme céljából végzett adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat. Ha nem tudjuk bizonyítani, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő erejű jogos oka van, amely felülírja az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságait, akkor az Ön tiltakozása alapján indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük a feldolgozást. Ha tiltakozásának fő iránya a hírlevelek küldése ellen irányul, kérjük, használja a tőlünk kapott hírlevél láblécében található linket, hogy leiratkozzon a kereskedelmi kommunikációról és a személyes adatok e célból történő feldolgozásáról;
 6. Az adathordozhatósághoz való jog - ha azt szeretné, hogy az Ön hozzájárulása vagy szerződés alapján automatikusan feldolgozott személyes adatait továbbítsuk egy harmadik félnek, akkor élhet az adathordozhatósághoz való jogával;
 7. Az automatizált döntéshozatal tilalmához való jog - a kizárólag automatizált döntéshozatalon alapuló döntés tilalma, ideértve a profilalkotást is, amennyiben ez a döntés Önre nézve joghatással járna, vagy hasonlóan jelentős hatást váltana ki. A Lunzo feldolgozása nem tartalmaz automatizált döntéshozatalt;
 8. hozzájárulás visszavonásához való jog - ha az Ön személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
 9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - https://www.naih.hu/

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó ismételt vagy nyilvánvalóan indokolatlan kérések esetén jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani a szóban forgó jog gyakorlásáért, vagy megtagadni annak gyakorlását. Egy ilyen eljárásról tájékoztatnánk Önt.

Jogai gyakorlásához vagy fiókja törléséhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a info@lunzo.hu e-mail címen vagy a Lunzo székhelyén. Az adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy ésszerűen ellenőrizze a szóban forgó jogok kérelmezőjének személyazonosságát.

 

A személyes adatok megőrzése és törlése

Az Ön személyes adatait a vonatkozó szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi jog és kötelezettség biztosításához szükséges ideig kezeljük, valamint addig az időtartamig, ameddig mi, mint adatkezelő, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, különösen az adó- és számviteli előírások alapján kötelesek vagyunk a személyes adatokat megőrizni, vagy ameddig Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Más esetekben az adatkezelés időtartama az adatkezelés célján alapul, amelynek arányosnak kell lennie.

A regisztráció céljából feldolgozott személyes adatokat töröljük, amint Ön kapcsolatba lép velünk a fiókja törlése érdekében.

Az Ön kérésére töröljük vagy anonimizáljuk a személyes adatokat, hogy azok többé ne lehessen Önt azonosítani, kivéve, ha jogilag kötelesek vagyunk bizonyos személyes adatokat megőrizni, többek között az alábbi esetekben:

 • ha az Ön számlájával kapcsolatban megoldatlan probléma merül fel, például függőben lévő megrendelés, panasz vagy help desk probléma;
 • ha jogi, adózási, ellenőrzési vagy számviteli kötelezettség alapján személyes adatokat kell megőriznünk, és/vagy
 • amennyiben ez jogos (jogos) érdekeink miatt szükséges, például jogi követeléseink (pl. peres vagy közigazgatási eljárások) érvényesítése vagy védelme, vagy csalás megelőzése érdekében.

 

Az Ön személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink személyes adatainak védelme iránt. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyetlen rendszer sem teljesen biztonságos. A jogosulatlan feldolgozás megakadályozása érdekében különböző intézkedéseket hoztunk, beleértve az álnevesítés, a titkosítás, az adathozzáférés meghatározása és a megőrzési időszakok meghatározása.

Az ügyfélfiók védelmét jelszó biztosítja, ezért javasoljuk, hogy használjon egyedi és erős jelszót, korlátozza a számítógépéhez és a böngészőjéhez való hozzáférést, és mindig jelentkezzen ki, amikor befejezte a portál használatát.

 

A személyes adatok feldolgozói és címzettjei

Az Ön személyes adatai a feldolgozás céljától függően továbbíthatók harmadik félnek. Az Ön személyes adatai továbbíthatók

 • az áruk eladói/gyártói a megrendelések teljesítése céljából, pl. Alibaba Group
  Binjiang kerület, 310 052, Kína;
 • a fizetési kártyatársaságok és a fizetési szolgáltatók a fizetések feldolgozása céljából;
 • a fuvarozóknak az Ön által megrendelt áruk kiszállítása céljából;
 • egyéb szolgáltatók, az adatfeldolgozásban részt vevő harmadik felek;
 • harmadik feleknek, például jogi vagy pénzügyi képviselőknek, jogi kötelezettségek teljesítése céljából;
 • az állami hatóságoknak, például a rendőrségnek.

Ha harmadik fél kezeli az Ön adatait, és nem adatfeldolgozó, nem vagyunk felelősek ezért a feldolgozásért. Az ilyen feldolgozásra az ilyen harmadik felek vonatkozó adatfeldolgozási politikái vonatkoznak.

 

Személyes adatok továbbítása az EU/EGT-n kívülre

Az Ön megrendelésének feldolgozásával kapcsolatban az Ön személyes adatait az Ön neve, vezetékneve, címe és elérhetőségei (telefon és e-mail) tekintetében az EU/EGT-n kívülre továbbítjuk Kínába, Hongkongba vagy Szingapúrba (ezen országok köre frissülhet attól függően, hogy mely országokban találhatóak azok az eladók, akiknek áruit a bevásárló galériánkban megtalálja), az Art. 49(1)(b) GDPR, mivel e személyes adatok továbbítása szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött, áruvásárlásra vonatkozó közvetítői szerződést.

Ön tudomásul veszi, hogy ezekben a harmadik országokban a jogszabályok nem feltétlenül garantálják ugyanazt az adatvédelmi szintet, mint az EU-ban, és a Lunzo nem tudja befolyásolni az EU/EGT-n kívül feldolgozott személyes adatainak kezelését; ugyanakkor mindent megtettünk annak érdekében, hogy csak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kerüljenek ilyen módon továbbításra.

 

Az Adatvédelmi szabályzat változásai

Ezeket a feltételeket időről időre megváltoztathatjuk. Ha a jelen Feltételekben lényeges változtatásokat eszközlünk, akkor ezekről a változásokról értesítjük Önt, például a weboldalunkon vagy e-mailben közzétett, jól látható értesítéssel. Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi szabályzat változásaira vonatkozó értesítést.

 

Az adatvédelmi szabályzat 2021.8.24-tól érvényes.