Általános Szerződési Feltételek

Főoldal Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések, Közvetítői szerződés

1.1. A Lunzo.hu online galéria Üzemeltetője a LUNZO s.r.o., Nyilvántartási szám: 066 67 678, székhely: Politických vězňů 912/10, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság (a továbbiakban„Üzemeltető“). Közvetíti az Eladóval véghezvitt üzletet az érdeklődő felek (Vevők) számára.

Az eladó külföldön működő kereskedő vagy gyártó vállalat, azaz főként Kínában, Hongkongban és Szingapúrban (a továbbiakban „Szállító”).

1.2. Az alábbi feltételek szabályozzák a vásárlás közvetítését a Vevő és az Üzemeltető között a Lunzo.hu online vásárlási galériában. Minden szerződéses kapcsolat a cseh törvényekkel összhangban jön létre.

1.3. Az Üzemeltető közvetíti a Vevőnek a termékbeszerzést a Szállítóktól, azaz megrendeli az árut a Szállítótól a nevében, és kifizeti a vételárat, esetleg panaszt tesz az áru miatt, mindezt az alább felsorolt ​​feltételekkel. 

1.4. Az Üzemeltető közvetítői szerződést köt a Vevővel (a továbbiakban „Szerződés”) azáltal, hogy a Vevő kötelező érvényű megrendelést küld és kifizet az Üzemeltető online galériájában. A szerződés megkötését követően az Üzemeltető a Vevő nevében és az ő számlájára közvetíti a Szállítótól az áruvásárlást.

1.5. A vásárlási galériában kiválasztott árukra vonatkozó adásvételi szerződés a Vevő és a Szállító között jön létre, nem az Üzemeltető és a Vevő között.

 

2. Áru kiválasztása, közvetítői szerződés megkötése

2.1. Az áru kategória szerint vizuálisan van bemutatva virtuális ajánlatban, amely a Lunzo.hu online galéria honlapján található. Minden termék esetében meg van adva a megnevezése, leírása, a közvetítői díj összege, valamint a Szállítótól származó áru vételárának összege és minden egyéb kiegészítő tájékoztatás.

2.2. A Vevő a kosárba helyezve választja ki a megrendelni kívánt árut. Az árukiválasztás elküldésével a Vevő közvetítői szerződést köt az Üzemeltetővel, és utasítja az Üzemeltetőt, hogy rendelje meg az árut a Szállítótól.

2.3. Az áruk kiválasztásáért a Vevő a felelős.

2.4. Az áru kiválasztása után a Vevő e-mailben megkapja az Üzemeltetőtől az árukiválasztás átvételének megerősítését a szerződés tárgyának megjelölésével, feltüntetve az ügynöki díj és az áru szállítótól származó vételárának összegét valamint fizetési utasításokat az Üzemeltető számlájára történő átutalással vagy befizetéssel. Abban a pillanatban, hogy a Vevő elküldi a kiválasztott árut az Üzemeltetőhöz, a szerződés létrejön.

2.5. Az árukiválasztás elküldésével a Vevő azt is megerősíti, hogy elolvasta ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és egyetért velük.

2.6. A szerződés hatékonysága az előzetes feltétel teljesítésétől függ. Az előzetes feltétel az összeg kifizetése, amely a közvetítői díj és az áru a szállítótól történő beszerzési árának összegét jelenti. A Vevő így a szóban forgó összeg erejéig letétet helyez az Üzemeltető számlájára, és amint az Üzemeltető ellenőrzi, hogy az áru elérhető a Szállítónál, a letétet felhasználja az áru vételárának a Szállítótól történő megfizetésére, és saját közvetítői díjára. Az áru elérhetetlensége esetén az Üzemeltető a Vevő kérésére teljes egészében visszatéríti a letétet.

2.7. A Vevő kérésére az Üzemeltető elektronikus formában elküldi a Vevőnek a számlát, amelyben egyebek mellett kiszámítja a közvetítésért járó díjazását és az áru Beszállítótól történő vételárát. Ebben az esetben a Vevő vállalja, hogy a számlát elektronikus úton kapja azon e-mail címre, amelyet ebből a célból megad az Üzemeltetőnek.

2.8. Az áruvásárlás megszervezése során felmerülő összes árfolyamveszteséget az Üzemeltető viseli.

 

3. Fizetendő összeg, fizetési mód

3.1. Az Üzemeltető online galériájában minden termék esetében megvan adva az összeg, amely a közvetítés díjának és a szállítótól származó áru vételárának összegét jelenti, és amely magában foglalja a szállítási költségeket is. Az árunál feltüntetett összeg a Vevő számára végleges, függetlenül az áru szállítótól származó vételárától, és az Üzemeltető garantálja azt, függetlenül a közvetítésért fizetendő díj mértékétől, ezen cikkely 3.2. pontjában meghatározott kivétel kivételével.

3.2. Az Üzemeltető nem garantálja a közvetítői díj és az áru Szállítótól származó vételárának összegét jelentő végső összeget az 150 EUR összértéknél magasabb megrendeléseknél, mivel ezek a megrendelések vámkezelés tárgyát képezhetik. 

3.3. Az összeget, amely a közvetítői díj és az áru Szállítótól származó vételárának (vagy az ahhoz való letét) összegét fizeti készpénzben történő átutalással a számláról vagy betéttel az Üzemeltető számlájára, vagy más felajánlott online fizetési módszerrel. A szóban forgó összeg azon a napon tekinthető kifizetettnek, amikor a teljes összeget jóváírják az Üzemeltető számlájára, ebben a pillanatban a Vevő megrendelése kötelező jellegűvé válik. Az Üzemeltető szolgáltatásai utánvéttel nem fizethetők meg, mivel az áru elsősorban külföldről, azaz Kínából, Hongkongból és Szingapúrból származó Szállítótól érkezik.

 

4. Áru kiszállítása

4.1. A Szállító az árut általában az Üzemeltető által leadott megrendelés kézbesítésétől számított 25 napon belül küldi. E Cikkely alkalmazásában a megrendelés azt jelenti, hogy a Vevő egy áruválasztékot küld az Üzemeltetőnek, és egyidejűleg kifizeti a közvetítési díj és az áru szállítótól származó vételárának összegét az Üzemeltető számlájára. Az Üzemeltető a Vevő nevében megrendeli az árut az ilyen megrendelés leadásától számított legfeljebb tíz munkanapon belül. A szokásos szállítási idő 5 - 20 nap a megrendeléstől számítva. A szállítási idő a Szállító részéről meghosszabbítható az év időszakának (munkaszüneti napok, Karácsony stb.) függvényében. Kérésre az Üzemeltető tájékoztatja a Vevőt az áru Szállító általi feladásának időpontjáról.

4.2. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az árut a Vevő még a szokásos szállítási idő alatt sem kapja meg. Ezért az Üzemeltető garantálja a Vevőnek, hogy ha az árut a megrendelés leadásától számított 120 napon belül a 4.1. pont szerint nem szállítják le nekik, akkor a Vevő felkérheti az Üzemeltetőt a teljes összeg visszatérítésére vagy az áru újrarendelésére a Szállítótól. Ilyen esetben az Üzemeltető visszaküldi a pénzt a Vevő bankszámlájára, amelyet a Vevő e célból közöl vele.

4.3. Ha a Vevő a megrendelt árut a Szállítótól azt követően kapja meg, hogy a pénzt már visszakapta, akkor köteles az ilyen árut 30 napon belül átadni az Üzemeltetőnek, vagy ezen időn belül visszajuttatni a pénzt az Üzemeltetőnek.

 

5. Kiegészítő rendelkezések

5.1. A Magyar használati utasításokat általában nem szállítjuk az áruval. Ha az Üzemeltető rendelkezésére állnak elektronikus formában elérhető Magyar vagy angol nyelvű használati utasítások, kérésre átadja azokat a Vevőnek.

5.2. A Vevő kéri az Üzemeltetőt, hogy haladéktalanul kezdje meg a közvetítést, a Szerződéstől való elállás kéthetes időtartamának lejárta előtt. Az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a Szerződéstől.

5.3. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Szállítótól a Vevőnek szállított áruk szállításakor bekövetkezett veszteségeket vagy károkat a Vevő javára rendezi, hogy a Vevő ezen eseményből eredő károkat ne szenvedjen.

5.4. Az Üzemeltető nem felelős az áru szakszerűtlen kezeléséből eredő károkért.

5.5. Az Üzemeltető díjazása benne van az Üzemeltető bevásárló galériájában feltüntetett ​​áru összegében.

5.6. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Vevőnek a Szállítóval kötött adásvételi szerződéstől való érvényesen megtett elállása esetén a Vevő részére a vételárnak a Szállítótól történő visszatérítéséről gondoskodik. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a Szállítóval kötött adásvételi szerződéstől, a Vevő az érvényes elállástól számított 5 napon belül köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani annak a szállítmánynak a nyomon követési számát, amellyel a Vevő által a közvetített adásvételi szerződés alapján leszállított árut visszaküldték a Szállítónak. Ezen időszak lejártával a Vevőnek az Üzemeltetővel szembeni közvetített visszatérítésre való joga megszűnik. A vételárnak a Szállítótól történő visszatérítésének közvetítésével együtt az Üzemeltetőnek vissza kell adnia a következőket a Vevő önkéntes alapon, az ilyen áruk tekintetében beszedett közvetítői díjat (függetlenül a annak ellenére, hogy a Vevő nem tud elállni a Szerződéstől).

 

6. Panaszkezelés

6.1. Az Üzemeltető vállalja, hogy megoldja a szolgáltatásaival kapcsolatos panaszokat (áruk átadásának elmulasztása, késedelmes áruszállítás vagy eltérő áru szállítása).

6.2. Az üzemeltető nem felelős az áru minőségéért, illetve az áru a csehszlovák állami szabványoknak (ČSN) vagy európai szabványoknak való megfeleléséért.

6.3. A leszállított áruval kapcsolatos panaszokat (az áruhibákért vagy az áruhibák által okozott károkért való felelősség igényét) a Vevő külön, közvetlenül az áru Szállítójával oldja meg.

6.4. Ha a Vevő kéri, az Üzemeltető az áruval kapcsolatos panaszt a Vevő nevében kezeli a Szállítóval az alábbi feltételek mellett:

  1. a) legfeljebb 14 nap telt el az áru átadása óta,
  2. b) az igényelt áru két héten belül az Üzemeltető Cseh Köztársaságban lévő telephelyére van szállítva,
  3. c) az igényelt áru nem viselheti a használat jeleit. 

 

7. A szerződés felmondása és megváltoztatása

7.1. Ha az Üzemeltető ezen felül, azaz a pozitív eredménnyel rendelkező áru rendelkezésre állásának első ellenőrzését követően (2.6. pont) megállapítja, hogy a Szállító nem rendelkezik raktáron a Vevő által megrendelt áruval, alternatív árut kínál a Vevőnek (ha van ilyen), és ha a Vevő elutasítja, visszatéríti a teljes összeget a Vevő számlájára és törli a megrendelést.

7.2. Az Üzemeltető visszaküldi a pénzt a Vevő bankszámlájára, amelyet a Vevő e célból közöl vele. 

 

8. Személyes adatok védelme

8.1 A természetes személynek minősülő vevő személyes adatainak kezelésére az Általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 és a személyes adatok kezeléséről szóló, módosított 110/2019. sz. törvény vonatkozik. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat egy külön dokumentum tartalmazza, amely itt érhető el.

 

9. Jogválasztás, vitarendezés

9.1. A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő és az Üzemeltető kapcsolatait mindig a cseh törvények szabályozzák. Ez a választás azonban az Európai parlament és tanács 593/2008 számú rendelete (Róma I rendelet) 6. cikkely (2) alapján nem érinti azt a védelmet, amelyet a Vevőknek, mint fogyasztóknak az Üzemeltetővel szemben olyan rendelkezések biztosítanak, amelyektől szerződéssel nem lehet eltérni, és amelyek egyébként az előző mondat szerinti jogválasztás hiányában lennének alkalmazhatók.

9.2. Minden esetben a cseh bíróságok kizárólagos joghatósága dönt az Üzemeltető és a Vevő közötti viták bírósági rendezése bekövetkeztében.

9.3. A fogyasztó igénybe veheti az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen feltételek 2022.12.28-tól érvényesek